สอ.ทภ.3 จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าหลัก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
โครงสร้างองค์กร
ผลการดำเนินงาน
อดีตประธานกรรมการ
คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ติดต่อสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
วิธีการสมัคร
แบบฟอร์มต่าง ๆ

webboard
webboard

สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย

กฏหมายสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์


   ...::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด :::...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ประจำปี 2557 (คลิก)

การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี สสอท. และ สส.ชสอ.

  โดยมติคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ทภ.3 จก. เมื่อ 13 ก.พ.57 ได้กำหนดแนวทางการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปีของสมาชิก สสอท. และ สส.ชสอ. ดังนี้

  1.ให้หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกทุกคนเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปีของทุกปี

  2.สมาชิกรายใดที่เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไม่เพียงพอ ให้ชำระเป็นเงินสดเพิ่มเติมภายในเดือน ม.ค. ของทุกปี

  3.สมาชิกที่ไม่ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปีตามกำหนด ให้เสนอรายชื่อให้สมาคมพิจารณาให้ออกจากการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับต่อไป

“เพื่อรักษาสิทธิของท่าน กรุณาชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าในเดือน มกราคม ของทุกปี”ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศ สอ.ทภ.3 จก. รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หน้า 1 , หน้า 2
 ประกาศ สสอท. รับสมัครสมาชิกรอบ 4/2557 หน้า 1 , หน้า 2 
 
ประกาศ สสอท. รับสมัครสมาชิกรอบ 2/2557 

กิจกรรม สอ.ทภ.3 จก
2 ก.ค.57 สอ.ทภ.3 จก. มอบเงินบำรุงหน่วยสมาชิก จำนวน 3 หน่วย    
สอ.ทภ.3 จก. ร่วมงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ครั้งที่ 21 1 ก.ค.57 สอ.ทภ.3 จก. มอบเงินบำรุงหน่วยสมาชิก จำนวน 3 หน่วย
  สอ.ทภ.3 จก. จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก พื้นที่ จ.นครสวรรค์ สอ.ทภ.3 จก. จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก พื้นที่ จ.เพชรบูรณ์
สอ.ทภ.3 จก. ร่วมทำบุญวันสถาปนา ร้อย.ปจว.3 สอ.ทภ.3 จก. จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก พื้นที่ จ.พิษณุโลก

ดาวน์โหลดโปรแกรม
 โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 โปรแกรมป้องกันไวรัสแฟลชไดรฟ์
 


พลโท พิสุทธิศักดิ์  ทัพเจริญภูมิ
ประธานกรรมการสหกรณ์


 

 

 
เว็บไซต์กองทัพภาคที่ 3
เว็บไซต์สหกรณ์ จ.พิษณุโลก
เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright 2001 - www.coopthai.com/3armyarea - All Rights Reserved