สอ.ทภ.3 จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าหลัก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
โครงสร้างองค์กร
ผลการดำเนินงาน
อดีตประธานกรรมการ
คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ติดต่อสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
วิธีการสมัคร
แบบฟอร์มต่าง ๆ

webboard
webboard

สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย

กฏหมายสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์


   ...::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด :::...
E-Mail : Co-op_army3@hotmail.com

การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี สสอท. และ สส.ชสอ.

  โดยมติคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ทภ.3 จก. เมื่อ 13 ก.พ.57 ได้กำหนดแนวทางการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปีของสมาชิก สสอท. และ สส.ชสอ. ดังนี้

  1.ให้หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกทุกคนเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปีของทุกปี

  2.สมาชิกรายใดที่เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไม่เพียงพอ ให้ชำระเป็นเงินสดเพิ่มเติมภายในเดือน ม.ค. ของทุกปี

  3.สมาชิกที่ไม่ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปีตามกำหนด ให้เสนอรายชื่อให้สมาคมพิจารณาให้ออกจากการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับต่อไป

“เพื่อรักษาสิทธิของท่าน กรุณาชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าในเดือน มกราคม ของทุกปี”ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศ สสอท. รับสมัครสมาชิกรอบ 5/2557 
 ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก
 ประกาศ สอ.ทภ.3 จก. รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หน้า1, หน้า2
 ประกาศ สอ.ทภ.3 จก. รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หน้า 1 , หน้า 2 
 
ประกาศ สสอท. รับสมัครสมาชิกรอบ 2/2557 

กิจกรรม สอ.ทภ.3 จก
แสดงความยินดีผู้ได้รับโปรดเกล้า ฯ    
1 ก.ย.57 ร่วมงานสถาปนา ช.พัน.4 4 ก.ย.57 พบปะกำลังพล หน่วย พล.ร.7 และ นขต.

15 ส.ค.57 ร้านสหกรณ์ครูแพร่ จก. เยี่ยมชมกิจการ สอ.ทภ.3 จก.

19 ส.ค.57 ร่วมงานวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 3
3-7 ก.ค.57 สอ.ทภ.3 จก. มอบเงินบำรุงหน่วยสมาชิก จำนวน 2 หน่วย 16-18 ก.ค.57 สอ.ทภ.3 จก.มอบเงินบำรุงหน่ยสมาชิก
พื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ 19 หน่วย
1 ก.ค.57 สอ.ทภ.3 จก. มอบเงินบำรุงหน่วยสมาชิก จำนวน 3 หน่วย 2 ก.ค.57 สอ.ทภ.3 จก. มอบเงินบำรุงหน่วยสมาชิก จำนวน 3 หน่วยดาวน์โหลดโปรแกรม
 โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
 โปรแกรมป้องกันไวรัสแฟลชไดรฟ์
 


พลโท พิสุทธิศักดิ์  ทัพเจริญภูมิ
ประธานกรรมการสหกรณ์


 

 

เว็บไซต์กองทัพภาคที่ 3
เว็บไซต์สหกรณ์ จ.พิษณุโลก
เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright 2001 - www.coopthai.com/3armyarea - All Rights Reserved