สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
ลิ้งสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บสหกรณ์ไทย
ธกส
วิทยุชุมชนคนสหกรณ์

เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคลากร
คณะกรรมการ
ติดต่อเรา

บริการของเรา
ธุรกิจ
สินค้าและบริการ
webboard
สมัครสมาชิก

ข้อมูลองค์กร
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบประธาน
ที่ตั้ง
บุคลากร
แผนที่
ผลการดำเนินงาน

บริการของเรา
สมัครสมาชิก
ธุรกิจรับฝากเงิน
ธุรกิจสินเขื่อ
ธุรกิจการตลาด
สวัสดิการสมาชิก
กระดาน ถาม-ตอบ  ประวัติ (History)

                ประวัติสหกรณ์การเกษตรเดชอุดม  จำกัด  เมื่อปี พ.ศ. 2517  ได้จัดควบสหกรณ์ขึ้นในอำเภอเดชอุดม  ดังนี้

             1.  สหกรณ์ขายช้าว

              2.  สหกรณ์นาเยียไม่จำกัดสินใช้

              3.  สหกรณ์นาโพธิ์ไม่จำกัดสินใช้

              4.  สหกรณ์หาทุนเมืองเดชไม่จำกัดสินใช้

              5.  สหกรณ์ท่าโพธิ์ศรีไม่จำกัดสินใช้
                เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2517  นายวิจักษณ์  ชินาภาษ  ตำแหน่งประธานกรรมการ  ได้เป็นผู้จัดตั้งควบสหกรณ์หาทุนเข้าด้วยกันขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด  เลขทะเบียนที่  116/2517  สำนักงานเป็นของตัวเองเป็นตึกสองชั้นสร้างตามแบบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งอยู่เลขที่  1  หมู่  5  ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี  34160  จัดตั้งครั้งแรกมีสมาชิกแรกตั้ง 1,388  คน จำนวน 15 กลุ่ม  ทุนเรือนหุ้นแรกตั้ง 700 บาท  แหล่งเงินกู้แรกตั้งได้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จำนวน 600,000 บาท  การดำเนินการปีแรกมีกำไรสุทธิ  76,244.01 บาท
                 ในการดำเนินงานปีแรกดำเนินธุรกิจเครดิต  ธุรกิจซื้อ  ธุรกิจรับฝากเงิน
                  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2548  ได้จดทะเบียนใหม่โดยควบสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์พัฒนา  จำกัด  เข้าด้วยกัน  เลขทะเบียนที่ 3400000625488 โดยปัจจุบันมีกลุ่มสมาชิก  จำนวน 178  กลุ่ม  ปัจจุบันการดำเนินธูรกิจเครดิต  ธุรกิจการซื้อ  ธุรกิจการขาย  ธุรกิจเงินฝาก  ธุรกิจบริการ ธุรกิจแปรรูป  และธุรกิจส่งเสริมการเกษตร


Copyright 2001 -


สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม  จำกัด
เลขที่ 1  หมู่  ถ.ประชา  ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี  34160
โทร. 0-4536-1103   0-4536-2003  โทรสาร. 0-4528-2019

- All Rights Reserved