สอ.อย.
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
วิธีการสมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
ติดต่อเรา
กระดานข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัดขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดบทความ
งดชำระเงินต้นสามัญ 3 เดือน
More detail
 

 

 

 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551

 
 อัตราดอกเบี้ย

 รายการ

ปี 

 เงินฝากประจำ

 3.50%

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 3.00%

 เงินฝากออมทรัพย์

 2.25%

 เงินกู้

 6.50%สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

102 หมู่ 6 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.0 3525 2478-9 โทรสาร 0 3525 2480