ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านผือจำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

บริการของเรา
การรับสมาชิกใหม่
ธุรกิจการรับฝากเงิน
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจการซื้อ
ธุรกิจขาย
ธุรกิจการส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์
ข้อมูลศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
วีดีอาร์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด จังหวัดดอุดรธานี:::: xxx ::

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรบ้านผือจำกัด (คลิก)

ชมวีดีทัศน์แนะนำศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรบ้านผือจำกัด (คลิก)

 

สหกณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์  วันที่  21  กันยายน  2558 
ณ  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านผือ  จำกัด

 

 

 

 
ราคาข้าววันนี้

ชนิดข้าว

 ราคาข้าว

ข้าวหอมมะลิ

  13.15 

ข้าวเหนียว กข.6

 13.80

ข้าวเหนียวรวม

 11.85

สหกรณ์รับซื้อข้าวจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป  รับซื้อเป็นกิโลกรัม 
เครื่องชั่งได้รับมาตรฐานจากชั่งตวงวัด  ไม่ถอยสิ่งเจือปน 
เปิดบริการ  :  จันทร์ - ศุกร์  เวลา  8.30 - 16.30 น.
สอบถามรายละเอีดเพิ่มเติม  :  โทร.  042-151267 (ทุกวันทำการเว้นวันหยุดราชการ)

 
นายวิสุทธิ์  ที่ภักดี
ประธานกรรมการสหกรณ์ฯนางสาวสมบัติ  ดวงเทียน
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด

161 ม.9 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

โทร. 042-151267 แฟกซ์. 042-151267