สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
การสมัครสมาชิก
ธุรกิจสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์
ภาพกิจกรรม

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กก.ตชด.13
ร้อย ตชด.134
ร้อย ตชด.135
ร้อย ตชด.136
ร้อย ตชด.137
รูปภาพ picwebข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

 1.  ออมทรัพย์
 ประเภท  อัตราดอกเบี้ย
 - เงินฝากออมทรัพย์  1.50 บาท/ปี (เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2552)
 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  3.00 บาท/ปี (เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2552)
 2.  สินเชื่อ
 ประเภท  อัตราดอกเบี้ย
-  เงินกู้สามัญ  7 บาท/ปี (เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2552)
- เงินกู้ฉุกเฉิน  7 บาท/ปี
- เงินกู้ฉุกเฉิน ATM  7 บาท/ปีประธานกรรมการ

พ.ต.ท.สมเดช เนตรประภา

Copyright 2011

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำกัด

Webmaster : coopbpp13@hotmail.com