ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบสัมภาษณ์ (30/09/2554)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำกัด (20/09/2554)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 (19/08/2554)
คำสั่ง สอ.ตชด.13 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์ สอ.ตชด.13 (11/08/2554)
รายงานการประชุมกรรมการสหกรณ์ ครั้งที่ 10 (05/08/2554)
รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.13 ประจำปี 2554 (16/06/2554)
มาตรการประหยัดพลังงาน (12/05/2554)
วิธีการคำนวณเงินปันผลและเฉลี่ยคืน (05/10/2553)
ตารางกู้สามัญโครงการเงินล้าน (15/06/2553)

[ 1 ]

Copyright 2011

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำกัด

Webmaster : coopbpp13@hotmail.com