สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
การสมัครสมาชิก
ธุรกิจสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์
ภาพกิจกรรม

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กก.ตชด.13
ร้อย ตชด.134
ร้อย ตชด.135
ร้อย ตชด.136
ร้อย ตชด.137
รูปภาพ picweb


   :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำกัด ::

เรื่องน่ารู้
โรคอ้วน (30/08/2553)
สหกรณ์ คืออะไร (21/06/2553)
ข้อเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์กับองค์กรธุรกิจอื่น (21/06/2553)
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (15/06/2553)
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบสัมภาษณ์ (30/09/2554)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำกัด (20/09/2554)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 (19/08/2554)
คำสั่ง สอ.ตชด.13 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์ สอ.ตชด.13 (11/08/2554)
รายงานการประชุมกรรมการสหกรณ์ ครั้งที่ 10 (05/08/2554)
รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.13 ประจำปี 2554 (16/06/2554)
มาตรการประหยัดพลังงาน (12/05/2554)
วิธีการคำนวณเงินปันผลและเฉลี่ยคืน (05/10/2553)
ตารางกู้สามัญโครงการเงินล้าน (15/06/2553)
ดูทั้งหมด


ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.สมเดช เนตรประภา

Copyright 2011

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำกัด

Webmaster : coopbpp13@hotmail.com