สหกรณ์การเกษตรเมืองำปาง จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
ผลการดำเนินงาน

บริการของเรา
ข้อมูลธุรกิจ
สมัครสมาชิก
webboard
ราคาสินค้า
รับสมัครงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดลำปาง
สหกรณ์จังหวัดลำปาง
สกก.สบปราบ จำกัด
สก.ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด
สกก.แม่พริก จำกัด
สกก.เสริมงาม จำกัด
สกก.เกาะคา จำกัด
สกก.ท่าวังผา จำกัด


   :: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ..........สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด..........ค่ะ :: :: xxx ::

เรื่องน่ารู้
เวลามีค่าแค่ไหน (16/08/2556)
ดูข่าวทั้งหมด
       
 
 
  สหกรณ์ฯ ให้ส่วนลด 10 % แก่สมาชิกในการชำระดอกเบี้ย
    และค่าปรับ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2553
         
  สหกรณ์ ฯ มีเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่าย ดังนี้
    - ข้าวเหนียว กข.6  (25 กก.)   ราคา  480  บาท
    - ข้าวเจ้ามะลิ 105                  ราคา  540  บาท

 


    

      
   นายสมชาย  ธิช่างทอง
           ผู้จัดการ


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์      
ร้อยละ 1.50 บาท 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
ร้อยละ 3.00 บาท 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ  8.00


 
 ราคาจำหน่ายน้ำมันวันนี้ (บางจาก)
 ดีเซลเพเวอร์ดี B5  24.29  บาท 
 เบนซิน 91 33.14  บาท
 แก๊สโซฮอล์ 91 28.74  บาท


                                                                             การรับประกันคุณภาพน้ำมัน(บางจาก)
           - รับประกนคุณภาพน้ำมันแก๊สโซฮอล์กับรถคาบูเรเตอร์

                - รับประกันคุณภาพน้ำมันแก๊สโซฮอล์95และแก๊สโซฮอล์91
                - รับประกันคุณภาพน้ำมันบางจากเพาเวอร์ดี บี5

 


สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด
เลขที่ 208 ถนนจามเทวี หมู่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร. 054-226698 Fax. 054-226698