ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ประวัติ
กรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
ทำเนียบประธานสหกรณ์ฯ
สาสน์จากที่ปรึกษา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
วิธีการสมัครสมาชิก
ถาม-ตอบ

Link ที่เกี่ยวข้อง
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์ คือ..???
ความหมายสหกรณ์( บทที่ 1 )
ประวัติสหกรณ์ ( บทที่ 2 )
หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์( บทที่ 3 )


จำนวยผู้เข้าชมเว็บไซต์

   **** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด ค่ะ :)))))

 

       "โครงสร้างคณะกรรมการใหม่ประจำปี 2558"

 

 

                                                                        

 

 

 

 

                                                                                         

                                                

                                                                               

แจ้งให้ทราบ :-
กำหนดการศึกษาดูงาน วันเครดิตยูเนี่ยนสากล ประจำปี 2557 (28/07/2557)
เรื่องสหกรณ์ฯหยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันที่ 8 -12 สิงหาคม 25557 (16/07/2557)
พบกรรมการเงินกู้ (09/07/2557)
ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (17/02/2557)
ขอเชิญชวนอบรมสมาชิกใหม่ (13/02/2557)
ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารจากประธาน
บทความจากประธาน
ข่าวทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการศึกษาดูงาน วันเครดิตยูเนี่ยนสากล ประจำปี 2557 (28/07/2557)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสมาชิกใหม่ (09/07/2557)
ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (17/02/2557)
ข่าวทั้งหมด
กิจกรรมสหกรณ์
เครือข่ายสหกรณ์
มารู้จัก กับ.. สหกรณ์ ทั้ง 7 ประเภท (03/09/2552)
ข่าวทั้งหมด

 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่จำกัด

เลขที่188 ถ.เจริญประทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร 053-272651 FAX 053-820706 E-Mail : sccu_cm@hotmail.com