สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ประวัติ
กรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
ทำเนียบประธานสหกรณ์ฯ
สาสน์จากที่ปรึกษา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
วิธีการสมัครสมาชิก
ถาม-ตอบ

Link ที่เกี่ยวข้อง
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์ คือ..???
ความหมายสหกรณ์( บทที่ 1 )
ประวัติสหกรณ์ ( บทที่ 2 )
หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์( บทที่ 3 )                                                          

สินค้าและบริการ


         - บริการรับฝากเงิน 


                  * เงินถือหุ้น,เงินฝากออมทรัพย์


         - บริการสินเชื่อ


                 * เงินกู้ระยะยาว (กู้พิเศษ, กู้สามัญ,กู้สามัญโครงการฯ)
                       * เงินกู้ระยะสั้น  (กู้ฉุกเฉิน)
                    * เงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ (กู้สามัญโครงการเพื่อการศึกษา)


         - ตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากสมาชิก


                  * เสื้อ 40 ปี เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่จำกัด
                        * ไม้แกะสลัก


สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่จำกัด

เลขที่188 ถ.เจริญประทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร 053-272651 FAX 053-820706 E-Mail : sccu_cm@hotmail.com