ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
     Please wait..........
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
กรรมการ
บุคลากร
การสมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์


คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27


 ประธานกรรมการ

 

นายทนงศักดิ์ กุลชูศักดิ์
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด


 รองประธานกรรมการ

 

 นายสีนวล สีรังกา
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด


 เลขานุการ

 

 นายประจบ ศิริเปรมกุล
ประธานสหกรณืการเกษตรแก้งคร้อ จำกัด เหรัญญิก

 

 นายบุญทัน ฝาชัยภูมิ
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จำกัด กรรมการ

 กรรมการ

   

 นายบุญมา วงษ์คำอุด
ประธานสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด

 นายเฉลี่ย ชาลีเขียว
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเช่าซื้อที่ดินบ้านแท่น จำกัด กรรมการ

 กรรมการ

 กรรการ

 

 

 

 นายประสิทธิ์ เริงอาจ
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จำกัด

 นายศิริพล บุรณะวงศ์สิน
ประธารกรรมการสหกรณ์การเกษตรภูเขียว จำกัด

นายสุพจน์ นราพล
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด


Copyright 2001 -

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด

760 ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170  โทร.044-839481