สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ข้อบังคับ

บริการสมาชิก
เงินกู้สามัญ
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้พิเศษ
เงินฝาก
สวัสดิการสำหรับสมาชิก
ดาว์นโหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

บุคลากร
กรรมการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชสอ.
อัตราดอกเบี้ยธนาคารต่าง ๆ


จำนวนผู้เข้าชม

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน 
  ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา fisherman รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
  ประกาศการดำเนินงานของสหกรณ์ระหว่างแก้ไข server
  ประกาศหยุดให้บริการธุรกรรมทุกประเภทในวันที่ 1 กค.57
  ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ชุดที่ 29 
  ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ ประชุมใหญ่ประจำปี 2556
  การมอบอำนาจรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
  ประกาศหลักเกณฑ์กู้ฉุกเฉินใหม่เริ่ม 19 พ.ย.56นี้ ตารางชำระ
  ประกาศรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการ ชุดที่ 29
       โหลดใบสมัคร  ประธานกรรมการ    กรรมการ   
  แจ้งการเปลี่ยนเลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์
  ประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์พิจารณาเงินกู้
  ประกาศขยายยอดเงินกู้สามัญใหม่
  ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ
  ประกาศรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์
  ประกาศขยายยอดเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ
  สมาชิกฯได้เฮ ปรับด.บ.ออมทรัพย์พิเศษเป็น 2.5% เริ่ม 1 พ.ค.54

อ่านข่าวเก่า >>

 

เรื่องน่ารู้
บทบาทในฐานะเป็นสมาชิกสหกรณ์ (03/02/2555)
วิธีคิดดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ (28/07/2553)
วิธีคิดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน (17/12/2552)
ความรู้เกี่ยวกับอโวกาโด้ (03/02/2552)
More..

 อัตราดอกเบี้ย (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.54)

 เงินกู้สามัญ

7.50%

 เงินกู้ฉุกเฉิน

7.50%

 เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อความมั่นคง

5.00%

 เงินฝากออมทรัพย์

 1.50%

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

2.75%

 เงินฝากประจำ 3 เดือน

 2.00%

 เงินฝากประจำ 6 เดือน

 2.00%

 เงินฝากประจำ 12 เดือน

 2.50%

 


 

 พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด
302/341  ซ.เรวดี  ถ.พระรามหก  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
Tel. 02-2781746, 02-6187114  Fax. 02-2781746