สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ชัยภูมิ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ชัยภูมิ จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
การสมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
กระดานข่าว
link ที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ติดต่อเรา

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ชัยภูมิ จำกัด ค่ะ:::: xxx ::

 
    เงินค่าตอบแทนการหักเงินสมาชิกให้กับสหกรณ์ฯ
    สมาชิกแรกเข้าที่ขอกู้เงินสามัญ เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องชำระหุ้นครบสามเดือน จึงจะมีสิทธิกู้ 
    สมาชิกที่กู้เงินสามัญกับสหกรณ์ฯแล้ว มีความประสงค์จะยื่นกู้อีก ต้องผ่อนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า  6 งวด จึงจะมีสิทธิกู้
    สมาชิกที่กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกับสหกรณ์ฯแล้ว มีความประสงค์จะยื่นกู้อีก ต้องส่งต้นเงินกู้ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินกู้เดิม 
    สมาชิกสหกรณ์ฯ แต่ละรายจะต้องมีหนี้เงินกู้สามัญและฉุกเฉินรวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาท
    ข่าวอื่น ๆ >>
 
แจ้งให้ทราบ
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ (07/04/2554)
ปันผล เฉลี่ยคืนปี 2554 (04/04/2554)
ประวัติการสหกรณ์ (11/02/2552)
ข่าวทั้งหมด

 

 อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

 ประเภท

 ร้อยละต่อปี

 เงินกู้สามัญ

 9.00

 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 9.00


 นายประสงค์   กลางสาทร

 ประธานสหกรณ์
08-9625-0545
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

 อัตราดอกเบี้ย

 สามัญ

 เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 อื่น ๆ >>


Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved