สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสิงห์บุรี จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสิงห์บุรี จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคคลากร
การสมัครสมาชิก
ธุรกิจของสหกรณ์
แบบฟอร์มต่างๆ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
sitemap

Link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สมาคมฌาปนกิจ สสธท.

ระเบียบสหกรณ์
ระเบียบประจำปี2552

ข้อบังคับ
ข้อบังคับ
  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสิงห์บุรี   จำกัดค่ะ :::: xxx ::

   อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

 ประเภท

 ร้อยละต่อปี

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 2.50

 เงินกู้ฉุกเฉิน

 6.00

 เงินกู้สามัญ

 6.00

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2562 เป็นต้นไป

 ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่านCopyright 2001-2004 -

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสิงห์บุรี จำกัด
ถ.ธรรมโชติ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
0-3652-3355

- All Rights Reserved