สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
     Please wait..........
Linkที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคลากร
ที่อยู่
การสมัครเป็นสมาชิก
คณะกรรมการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

บริการของเรา
ธุรกิจ
บริการ
webboard
แบบฟอร์ม
ผลการดำเนินงาน
สิทธิการขอกู้เงิน
การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก
สาร สอ.สศจ.ชย.
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา2555

ที่นี่มีคำตอบ
ถาม - ตอบ

ระเบียบ
ระเบียบสหกรณ์ฯ


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  :: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิติกร จำนวน 1อัตรา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2558 โทร.044-830882 หรือดูรายละเอียดที่ https://www.scribd.com/doc/255643657/cypg-pdf ::

ประกาศสหกรณ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (10/06/2556)
การยื่นใบสมัครสมาชิก (29/05/2555)
การยื่นใบลาออก (29/05/2555)
ขยายวงเงินกู้ (29/05/2555)
ข่าวทั้งหมด
กิจกรรมสหกรณ์
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (25/03/2554)
More detail
กิจกรรมสหกรณ์
พีธีมอบค่าสินไหมทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่มรณกรรม จำนวน 100,000.00 บาท (25/03/2554)
More detail
 สหกรณ์พบสมาชิก
สหกรณ์พบสมาชิก (25/03/2554)
More detail

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  จำกัด
171/54  ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  36000
โทร.044-830882 , 830470
http://www.coopthai.com/cypg