สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนการบิน จำกัด
     Please wait..........
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนการบิน จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคคลากร
การสมัครสมาชิก
ธุรกิจของสหกรณ์
สินค้าและบริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อ webmaster
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ระเบียบ
การให้กู้เงิน

ling หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กองทัพอากาศ
โรงเรียนการบิน กำแพงแสน
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

สวัสดิการสมาชิก

การให้กู้
คำขอกู้เงิน

ตอบแบบสอบถาม  สวัสดิการสมาชิก
 - 
สวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี
 -  สวัสดิการเกี่ยวกับการศพ
 -  สวัสดิการเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
 -  สวัสดิการเนื่องจากประสบสาธารณภัย   

 

แบนเนอร์แบบเลื่อน

 

 

 

 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

    :: xxx ::<:: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนการบิน จำกัด ค่ะ :::: xxx ::

       ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์       เดิม 2.25  เป็น 1.50 บาท/ปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เดิม 3.00 บาท เป็น 2.00 บาท/ปี
ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ก.ค.2560 เป็นต้นไป
   จ่ายเงินกู้สามัญ - ฉุกเฉิน
 
ฉุกเฉินให้ส่งก่อนล่วงหน้า 3 วัน
ก่อนวันเงินเดือนออก
จะจ่ายหลังวันเงินเดือนออก 1 วัน
จนถึงวันสิ้นเดือน
สามัญจะจ่ายหลังวันเงินเดือนออก 1 วัน  ตามมติที่ประชุม
ม.ค.59
 สมาชิกที่จะขอยื่นเรื่องกู้สามัญให้ส่งเอกสารภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

              ประกาศ
 สหกรณ์เปิดให้ ลดหุ้น เพิ่มหุ้น  ปีละ 2 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 เดือน  ก.ค. (ส่งเรื่องภายใน 1 มิ.ย.)

 ครั้งที่ 2 เดือน  ม.ค. (ส่งเรื่องภายใน 1 ธ.ค.)

พนักงานราชการ กู้ฉุกเฉินได้  10,000  บาท ผ่อนชำระ 6 เดือน
กู้สามัญได้ 200,000 บาท ระยะเวลาการผ่อน ตามสัญญาจ้าง

เงินกู้สามัญ  เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการส่งเงินกู้ใหม่
จากปกติ  12 เดือน เป็น  6  เดือนกู้ใหม่ได้
หมายเหตุ  ทั้งนี้ตั้งแต่  ต.ค.56  เป็นต้นไป 

ใบลาออกสมาชิก

ใบเพิ่มหุ้น - ลดหุ้น

ใบสมัครสมาชิก

ใบสำคัญจ่าย

 

เรื่องน่ารู้
เรื่องน่ารู้
เวลามีค่าแค่ไหน
ดูรายละเอียดทั้งหมด

CMD2017

พลอากาศตรี สุวรรณ  ขำทอง
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรั
ย์
โรงเรียนการบิน จำกัด 


 บริการสหกรณ์

 เงินฝาก

1.50 

 เงินกู้

6.00

สินค้าอื่น ๆ  


 

 หมายเลขบัญชีธนาคาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ รร.การบิน จำกัด

  
หมายเลขบัญชี   345-2-15855-7


 
หมายเลขบัญชี 359-0- 16516-7

 
หมายเลขบัญชี 726-0-15668-6Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved