สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนการบิน จำกัด
     Please wait..........
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนการบิน จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคคลากร
การสมัครสมาชิก
ธุรกิจของสหกรณ์
สินค้าและบริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อ webmaster
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กระดานข่าว
ระเบียบ
การให้กู้เงิน

ling หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กองทัพอากาศ
โรงเรียนการบิน กำแพงแสน
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
สหกรณ์จังหวัดนครปฐม

สวัสดิการสมาชิก

การให้กู้
คำขอกู้เงิน

ตอบแบบสอบถาม  สวัสดิการสมาชิก
 - 
สวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี
 -  สวัสดิการเกี่ยวกับการศพ
 -  สวัสดิการเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
 -  สวัสดิการเนื่องจากประสบสาธารณภัย   

 

แบนเนอร์แบบเลื่อน

 

 

 

 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


ประวัติ  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนการบิน จำกัด

                 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนการบิน จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 เมื่อวันที่   1  กันยายน 2531 โดยมี 
พลอากาศตรี ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นประธานกรรมการ   มีจำนวนสมาชิกทั้งสิน 237  คน มีสำนักงานตั้งอยู่ บ.1 หมู่ 7
ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ สทส (อ)62/2531  


55726 commander 2561 2562 4

พลอากาศตรี สุวรรณ  ขำทอง
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรั
ย์
โรงเรียนการบิน จำกัด 


 บริการสหกรณ์

 เงินฝาก

1.50 

 เงินกู้

6.00

สินค้าอื่น ๆ  


 

 หมายเลขบัญชีธนาคาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ รร.การบิน จำกัด

  
หมายเลขบัญชี   345-2-15855-7


 
หมายเลขบัญชี 359-0- 16516-7

 
หมายเลขบัญชี 726-0-15668-6Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved