สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด
     Please wait..........

เกี่ยวกับสหกรณ์

  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  ประวัติสหกรณ์ฯฝ่ายทำไม้
  แผนที่ตั้งสหกรณ์
  คณะกรรมการสหกรณ์ฯ
  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
  ที่ปรึกษา ผู้สอบ ผู้ตรวจกิจการ
  ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ข้อบังคับสหกรณ์ฯ
  ระเบียบสหกรณ์

 

 Link website สหกรณ์

สค.หมอสม-วังแคว้ง จำกัด 
สกก.สบปราบ จำกัด 
สกก.เสริมงาม จำกัด 
สกก.เกาะคา จำกัด 
สกก.เมืองลำปาง จำกัด 
สกก.แม่พริก จำกัด 
สก.ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด 
สก.นิคมห้างฉัตร จำกัด 
สกก.ห้างฉัตร จำกัด 
สกก.แม่ทะ จำกัด
สกก.แม่เมาะพัฒนา จำกัด 
สกก.วังเหนือ จำกัด 
สกต. ธกส.ลำปาง จำกัด 
สอ.ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด 
สก.หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ลำปาง จำกัด 
สก.เดินรถลำปาง จำกัด 
สก.โรงพยาบาลลำปาง จำกัด
สอ.สาธารณสุขลำปาง จำกัด
สอ.ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 
สค.แจ้ซ้อน จำกัด
สก.โคนมนครลำปาง จำกัด
 สอ.ตำรวจลำปาง จำกัด
 สอ.พนักงานไทยน้ำทิพย์ จำกัด
 คู่มือ Web template | PDF File
  เข้าระบบผู้ดูแลเว็บไซต์สหกรณ์
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

   คำขวัญของจังหวัดลำปาง"ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก"...ค่านิยมของสหกรณ์ : ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ ...

 

คุยเฟื่องเรื่องโดยสหกรณ์จังหวัดลำปาง

 

5

 

       สัญญากู้เงินสามัญ - สัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ

       สัญญากู้เงินฉุกเฉิน - สัญญาค้ำประเงินกู้ฉุกเฉิน

       สัญญากู้เงินพิเศษ - สัญญาค้ำประเงินกู้พิเศษ

      สวัสดิการมงคลสมรส

      สวัสดิการรับขวัญบุตร

      สวัสดิการสมาชิกและครอบครัวถึงแก่กรรม

      สวัสดิการเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ

      ทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสหกรณ์

  

ประกาศ

  ประกาศรายชื่อผู้บุตรธิดาสมาชิกที่ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษา 2560 

  ประกาศแจ้งการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ 2560 

  ประกาศให้ทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสหกรณ์ 2560 

    ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ 2560 

  ประกาศให้สมาชิกผู้เกษียณอายุซื้อหุ้นเพิ่ม 2560

  ประกาศขยายการซื้อหุ้นเพื่อเงินกู้สามัญและการแนบสลิปเงินเดือน 2560

    ประกาศแต่งตั้งให้สหกรณ์ฯ เป็นศูนย์ประสานงาน

   ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ ปี 2559

   เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

   ประกาศขยายเงินให้กู้ฉุกเฉิน ปี 2559

  ประกาศขยายเงินให้กู้ประเภทสามัญ ปี 2559

 

 

 

 

 

 

เรื่องน่ารู้
เวลามีค่าแค่ไหน
ดูข่าวทั้งหมด

 

ว่าที่พันตรีอภิชาติ จินดามงคล

ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ

นางบุหงา  เอี่ยมน้อย

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์-ออมทรัพย์พิเศษ

ระยะเวลา(ฝาก-ถอน)

 อัตราดอกเบี้ย(%)

ออมทรัพย์

 2.40%

ออมทรัพย์(พิเศษ)

 3.75%

  

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินให้กู้

 อัตราดอกเบี้ย(%)

 เงินกู้สามัญ

6.65%

  เงินกู้ฉุกเฉิน

 6.65% 

เงินกู้พิเศษ

6.65%


     หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
     ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
     พยากรณ์อากาศ
     ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
     ราคาทอง
     ข่าวจราจร สวพ.91
     ค้นหารหัสไปรษณีย์
    แปลไทย-อังกฤษ

 

 

 
 
 
 
 
 Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved