ออมทรัพย์สาธารณสุข ชลบุรี
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลเว็บไซต์

บริการของเรา
สมัครสมาชิก
ธุรกิจสหกรณ์
กระดานถาม-ตอบ

เว็ปไซล์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บไซล์สหกรณ์อื่นๆ

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ลำดับที่

 ชื่อ

 นามสกุล

 ตำแหน่ง

 1

 นายสำราญ

 กลิ่นหอม

 ประธานกรรมการ

 2

 นายชูศักดิ์

 มิ่งนิคม

 รองประธานกรรมการ

 3

 นายพีระพงษ์

ฉิมมานิตย์ 

เหรัญญิก

 4

 นายมานพ

ศรีสกุล 

 เลขานุการ

5

 นายยุทธนาวี

 วัฒนอังกูร

กรรมการ 

 6

นายศุภมิตร 

พิมเสน 

 กรรมการ 

 7

 นายสุทัศน์

เจริญวัฒนวิญญู

 กรรมการ 

 8

 นายกอบโชค

ซื่อตรง 

 กรรมการ 

 9

 นายจรุญ

สุวรรณพงศา 

 กรรมการ 

 10

 นายพิสิทธฺ์

ห้องศิลป์ 

 กรรมการ 

 11

 นายมนตรี

จิตติเรืองเกียรติ 

 กรรมการ 

 12

 นายกิตติ

บุญรัตนเนตร 

 กรรมการ 


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

29/86 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000