ออมทรัพย์สาธารณสุข ชลบุรี
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลเว็บไซต์

บริการของเรา
สมัครสมาชิก
ธุรกิจสหกรณ์
กระดานถาม-ตอบ

เว็ปไซล์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บไซล์สหกรณ์อื่นๆ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1. หลักฐานที่ใช้สมัคร

  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
  • อยู่ในหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

2. อายุ 22 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65 ปี

Downloadใบสมัครสมาชิก


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

29/86 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000