ออมทรัพย์สาธารณสุข ชลบุรี
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลเว็บไซต์

บริการของเรา
สมัครสมาชิก
ธุรกิจสหกรณ์
กระดานถาม-ตอบ

เว็ปไซล์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บไซล์สหกรณ์อื่นๆ

 บุคลากร

 ลำดับที่

 ชื่อ

 นามสกุล

 ตำแหน่ง

 1

 นายสำราญ  กลิ่นหอม  ผู้จัดการ

 2

 นางดุสดี สุวรรณนุ่ม  หัวหน้าบริหารงาน

 3

 นางเพชรลดา  ผ่องศรี  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 4

 นางเขมนิจ  พวกนาค  เจ้าหน้าที่การเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

29/86 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000