สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์
บุคลากร
ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์
การสมัคสมาชิก
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด
คณะกรรมการ

Link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖
  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ..........สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง  จำกัด..........ค่ะ :::: xxx ::

 

 

   นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดงาน สร้างความเข้มแข็งต่อระบบสหกรณ์ "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน" รายละเอียด
   งานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หุบกะพง แผ่นดินราชา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 โดยมีคณะท่านพลเอก ชลิต พุกผาสุก เป็นประธานเปิดงาน


นายบุรินทร์  แสงศิลา
ประธาน
สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัดสินค้าสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง  จำกัด
เลขที่ 99 หมุ่ 8  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
เบอร์โทร 032-471286  โทร 032-593178
โทรสาร 032-471286
Email 
Hupkapong@yahoo.co.th