สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
โครงสร้างสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์
ติดต่อเรา

บริการของเรา
สินค้าและบริการ
สมัครสมาชิก
download เอกสาร
กระดานถามตอบ
ผู้ดูแลเว็บไซต์

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 


 บุคลากร

 ลำดับที่

ชื่อ - สกุล 

ตำแหน่ง 

 เบอร์โทร./E-mail

 1

นางสุรีรัตน์  พึ่งศักดิ์ศรี

ผู้จัดการ

 0-2141-7900

 2

น.ส.วิลาวัลย์  วาณิชย์เจริญ

 เจ้าหน้าที่บัญชี

  0-2141-7901

 3

นายพริษฐ์  สาธุรัตน์

 เจ้าหน้าที่บัญชี

 0-2141-7902

4

น.ส.ศรัญญา เพิ่มพูลผลิตผล 

 เจ้าหน้าที่การเงิน

 0-2141-7903

5

น.ส.ไอรินลดา  เมฆพยัพ

 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 0-2141-7904

6

 น.ส.ณาลีญา  ทองอาภรณ์

 เจ้าหน้าที่ธุรการ

   0-2141-7906

7

 น.ส.อทิตยา  ศุภชีวะ

 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

   0-2141-7907


 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด 120 หมู่3 อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร0-2141-7901-7 โทรสาร0-2143-8500