ชื่อสหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จำกัด ยินดีต้อนรับ
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการ
บุคลากร
สินค้าและบริการ
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
กระดานข่าว
download
ติดต่อสหกรณ์
ผลการดำเนินงาน

เว็บลิงค์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สนง.สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สกก.ปราสาท จำกัด
สกก.ลำดวน จำกัด
สกป.เมืองสุรินทร์ จำกัด
สกก.รัตนบุรี จำกัด


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน   :: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จำกัด :: :: xxx ::

ข่าวสหกรณ์
จัดอบรมสมาชิกโครงการลดภาระหนี้ (23/06/2552)
จัดอบรมสมาชิก (21/01/2552)
ข่าวด่วน

 ประเภทเงินกู้

 อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละ)

 1.ระยะสั้น

7

 2.ระยะปานกลาง

 10

 3.ระยะยาว

 12


ลำดับที่

รายการ

ราคาขายสินค้า (บาท)

1

น้ำมันดีเซล

23.79

2

น้ำมันไบโอดีเซล

21.39

3

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91

25.89

4

ปุ๋ยอินทรีย์  เม็ด

380.00

5

ปุ๋ยอินทรีย์  ผง

350.00

6

ปุ๋ย  15-5-20  ตรานกฟินิกซ์

1,100.00

7

ปุ๋ย  46-0-0  ตรานกฟินิกซ์

1,000.00

8

น้ำมันเครื่องดี  3  เอ็กตร้า 1 ลิตร

70.00

9

น้ำมันหล่อลื่น  2 T ขนาด 0.5 ลิตร

40.00

10

โคออฟ  DX   3  ลิตร

170.00

11

โคออฟ เอ็กตร้า  5  ลิตร

260.00

12

โคออฟ  4 T  Plus  เกียร์  1  ลิตร

80.00

13

D3  Pick  Up 1 ลิตร

85.00

14

เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ  105

550.00


หมายเหตุ ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบราคาจากสหกรณ์อีกครั้ง


นายเนรมิตร บำรุง
ประธานกรรมการ

นายณรงค์  สุขสมัย
ผู้จัดการ
โทร
081-7902672สหกรณ์การเกษตรกาบเชิงจำกัด 79 บ้านศรีพระจันทร์ หมู่11 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210 โทร 044-559039