สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
สินค้าและบริการ
สมาชิก
กระดานข่าว
ติดต่อหน่วยงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดตราด
แนะนำการท่องเที่ยว


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน   :: xxx :: : ) wellcome to Khaosamhing Agricultural Co-operative Limited ( : :: xxx ::

ประมวลภาพข่าวสหกรณ์
ข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (16/01/2552)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 (16/01/2552)
สินค้าและบริการ (16/01/2552)
More detail

อัตราดอกเบี้ย

 ประเภท

 ร้อยละต่อปี

 เงินฝากออมทรัพย์

 2

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 3

 เงินฝากสัจจะออมทรัพย์

 3

 เงินกู้สมาชิก ระยะสั้น , ระยะปานกลาง

 9.5

สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง  จำกัด  เลขที่ 59 หมู่8 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130 TEL & FAX  0-3959-9021