ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
บุคลากร
ประวัติ
ติดต่อเรา
คณะกรรมการ

บริการของเรา
ธุรกิจ
สินค้าและบริการ
webboard
สมัครสมาชิก

ติดต่อเรา

Link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


   
 
ขอต้อนรับเข้าสู่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด

 
ผลิตภัณฑ์ของชุมนุมสหกรณ์

 

ข้าวสาร

 

 

แบบพิมพ์

 

 

กาแฟ

 
 

•ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

 

สหกรณ์ .. 2511จดทะเบียน เลขที่ 108/2519 ประเภทสหกรณ์การเกษตร

 

ประกอบกิจการโรงสีสหกรณ์ มีความประสงค์ ขอเสนอราคาสินค้า

 

มายังท่านได้ใช้บริการสินค้าสหกรณ์ เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา

 

ดังต่อไปนี้    

ที่
ชนิดสินค้า
ราคา / หน่วย / บาท
กระสอบ
50 กก.
15 กก.
5 กก.
1 กก.
1
ข้าวสารจ้าวหอมมะลิใหม่
3,100
1,550
480
160
32
 2

 

         
2
ข้าวสารจ้าวหอมมะลิกล้องใหม่
2,800
1,400
430
145
29
3
ข้าวสารจ้าวขาว / เกษตร
2,500
1,250
390
130
26
4
ข้าวสารเหนียวเมล็ดยาวใหม่
2,500
1,250
390
130
26
5
ข้าวหัก จ้าวมะลิ / กล้อง
1,300
650

 

15
6
ข้าวหัก เหนียว
1,500
750

 

 

15
7
ข้าวปลายจ้าว / เหนียว
900
450

 

 

10
8
รำละเอียด กก. ละ

 

 

 

 

9
9
รำหยาบ กก. ละ

 

 

 

 

2

 
“ ซื้อข้าวสารสหกรณ์  เท่ากับ 
 ช่วยชาวนา ”

Copyright 2001 -

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด

มู่ที่ 5 บ้านหนองค้า ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 081-0514743

- All Rights Reserved