สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด

 
  พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต  ฮามคำไพประธานกรรมการ


เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
บริการของสหกรณ์
การรับสมัครสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์
กระดานข่าว
รูปเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด

บริการของเรา


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด ค่ะ

 ข่าวประชาสัมพันธ์

         ประกาศ  

                                                  

     ระเบียบ  เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์(Download P.1)(Download P.2) 
ระเบียบ  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2562 (Download)
ระเบียบ  ว่าด้วยทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2562 (Download)

  
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก
(Download)
รายงานย่อ งบดุล มิถุนายน 2562 (Download)

            

                                                   *** ดาวโหลดเอกสาร***
      ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์   (Download)
     หนังสือเปลี่ยนแปลง หุ้น - หนี้  (Download)

                                 

                               ***** เอกสารในการกู้เงินสามัญ*******
     
คำขอกู้เงินสามัญ    
(Download)
     หนังสือกู้เงินสามัญ     (Download)
     หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ   (Downlond)
     หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน  (Downlond)

                              

                               ***** เอกสารในการกู้เงินฉุกเฉิน******
      หนังสือกู้เงินฉุกเฉิน 
(Download)
      หนังสือค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน (Download)
   หมายเหตุ : แนบสำเนาบัตร ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำ อย่างละ 1 ชุด

   

    

   -  แจ้งเบอร์ติดต่อสหกรณ์ฯ เพิ่มเติม ค่ะ   086-8555038,  089-4222071
                                                       085-6096667,  085-6096661
                                                       092-1342147,  092-1342146 

ประกาศอัตราดอกเบี้ย

 รายการ

 ดอกเบี้ยร้อยละ (ต่อปี)

 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

 4.50

 เงินกู้สามัญ

7.00

 เงินกู้ฉุกเฉิน

7.00

 เงินกู้สามัญสวัสดิการ    

 7.00

     -  เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์

 7.00

    -  เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อซื้ออาวุธปืน

 7.00

     -  เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา

 7.00

**ประมวลภาพกิจกรรม**

 
มอบเงินฌาปนกิจ(สสอต.)
แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต

 
มองเงินฌาปนกิจ(สสอต.)
แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต

   
 

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved