สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด

 
  พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต  ฮามคำไพประธานกรรมการ


เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
บริการของสหกรณ์
การรับสมัครสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์
กระดานข่าว
รูปเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด

บริการของเรา


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประวัติสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  จำกัด

                        สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด  ได้จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯพ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2519 และได้เริ่มดำเนินการเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2520 มีสมาชิกขณะแรกตั้ง 228 คน มีเงินสะสมรายเดือน 13,850 บาท และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 สหกรณ์ฯได้เปลี่ยนชื่อ เป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด" กิจการสหกรณ์ฯได้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ

                        ณ ปัจจุบันสหกรณ์ฯ(30 กันยายน  2556) มีสมาชิก 3,700 คน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ขอนแก่น รวม 27 หน่วย สภ.  สมาชิกสมทบ สมาชิกข้าราชการบำนาญและหน่ายต่างจังหวัด

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved