สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด

 
  พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต  ฮามคำไพประธานกรรมการ


เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
บริการของสหกรณ์
การรับสมัครสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์
กระดานข่าว
รูปเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด

บริการของเรา


   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด ค่ะ

 ข่าวประชาสัมพันธ์
   -  ประกาศ  ***  เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก (Download)
                   *** รายงานย่องบดุล พฤษภาคม  2561 (Download)

                   *** ระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกและบุคคลในครอบครัว(Download)
                            ระเบียบ  เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์(Download P.1)(Download P.2)
                  

*** ดาวโหลดเอกสาร***
       -  ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์   (Download)
      -  หนังสือเปลี่ยนแปลง หุ้น - หนี้  (Download)

   ***** เอกสารในการกู้เงินสามัญ*******
         
-  คำขอกู้เงินสามัญ    
(Download)
            -  หนังสือกู้เงินสามัญ     (Download)
          -  หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ   (Downlond)
          -  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน  (Downlond)

   ***** เอกสารในการกู้เงินฉุกเฉิน******
         -   หนังสือกู้เงินฉุกเฉิน  (Download)
         -   หนังสือค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน (Download)
   หมายเหตุ : แนบสำเนาบัตร ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำ อย่างละ 1 ชุด
   

    

   -  แจ้งเบอร์ติดต่อสหกรณ์ฯ เพิ่มเติม ค่ะ   086-8555038,  089-4222071
                                                       085-6096667,  085-6096661
                                                       092-1342147,  092-1342146 

ประกาศอัตราดอกเบี้ย

 รายการ

 ดอกเบี้ยร้อยละ (ต่อปี)

 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

 4.50

 เงินกู้สามัญ

7.00

 เงินกู้ฉุกเฉิน

7.00

 เงินกู้สามัญสวัสดิการ    

 7.00

     -  เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์

 7.00

    -  เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อซื้ออาวุธปืน

 7.00

     -  เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษา

 7.00

**ประมวลภาพกิจกรรม**

 
มอบเงินฌาปนกิจ(สสอต.)
แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต

 
มองเงินฌาปนกิจ(สสอต.)
แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต

   
 

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved