สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด

 
       ประธานกรรมการ


เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
บริการของสหกรณ์
การรับสมัครสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์
กระดานข่าว
รูปเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด

บริการของเรา


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  38

 ลำดับที่

 ยศชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

 เบอร์โทรศัพท์

 1  พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์  ประธานกรรมการ  -
 2  พ.ต.อ.สุภากร  คำสิงห์นอก  รองประธานกรรมการ -
 3  พ.ต.อ.สุดพิเศษ เอกศิริ  รองประธานกรรมการ  -
 4  พ.ต.อ.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร  รองประธานกรรมการ -
 5  พ.ต.อ.กีรติพนธ์ สุวรรณะพิชญา  รองประธานกรรมการ  -
 6  พ.ต.อ.จีราวัฒน์ คงกระพันธ์  รองประธานกรรมการ  -
 7  พ.ต.อ.ออมสิน ตรารุ่งเรือง  รองประธานกรรมการ  -
 8  พ.ต.อ.อัครชัย ยลโสภณ  รองประธานกรรมการ/เลขานุการ  -
 9  พ.ต.อ.สุวัฒน์ สมจิตต์  กรรมการ  -
 10  พ.ต.อ.สุรัตน์

ไตลังคะ

 กรรมการ  -
 11  พ.ต.อ.วิริทธิ์พล มีสายมงคล  กรรมการ  -
 12  พ.ต.อ.ธีรัชช์ โอสถานนท์  กรรมการ  -
 13  พ.ต.อ.สราวุธ ศรีชัย   กรรมการ  -
 14  พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี  กรรมการ/เลขานุการ  -
 15  พ.ต.อ.ถนอมสิทธิ์ วงษ์วิจารณ์ กรรมการ/เหรัญญิก  -
 

 

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved