สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด

 
  พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต  ฮามคำไพประธานกรรมการ


เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
บริการของสหกรณ์
การรับสมัครสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์
กระดานข่าว
รูปเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด

บริการของเรา


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  43

 ลำดับที่

 ยศชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

 เบอร์โทรศัพท์

 1  พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮามคำไพ  ประธานกรรมการ  -
 2  พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง  รองประธานกรรมการ/เลขานุการ -
 3  พ.ต.อ.จีราวัฒน์ คงกระพันธ์  รองประธานกรรมการ  -
 4 พ.ต.อ.เด่นพงษ์ วรรณพงษ์  รองประธานกรรมการ -
 5  พ.ต.อ.นพดล เพ็ชร์สุทธิ์  รองประธานกรรมการ  -
 6  พ.ต.อ.ดิเรก จิตอร่าม  รองประธานกรรมการ  -
 7  พ.ต.อ.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง  รองประธานกรรมการ  -
 8  พ.ต.อ.ชาญศิลป์ นาสูงชน  กรรมการ  -
 9  พ.ต.อ.วิโรจน์รัตน์ จั่นประดับ  กรรมการ  -
 10  พ.ต.อ.ภาคภูมิ

พิสมัย

 กรรมการ  -
 11  พ.ต.อ.พิชัยภูษิส จารุพงศ์  กรรมการ  -
 12  พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไตรธรรม  กรรมการ  -
 13  พ.ต.อ.บรเมศร์ สายคำทอน  กรรมการ  -
 14  พ.ต.อ.สุวัฒน์ สมจิตต์  กรรมการ  -
 15  พ.ต.อ.โผนชัย ครองยุทธ กรรมการ/เหรัญญิก  -
 

 

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved