สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด

 
  พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต  ฮามคำไพประธานกรรมการ


เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
บริการของสหกรณ์
การรับสมัครสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์
กระดานข่าว
รูปเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด

บริการของเรา คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  42

 ลำดับที่

 ยศชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

 เบอร์โทรศัพท์

 1  พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮามคำไพ  ประธานกรรมการ  -
 2  พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง  รองประธานกรรมการ/เลขานุการ -
 3  พ.ต.อ.จรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม  รองประธานกรรมการ  -
 4  พ.ต.อ.นพดล เพ็ชร์สุทธิ์  รองประธานกรรมการ -
 5  พ.ต.อ.ดิเรก จิตอร่าม  รองประธานกรรมการ  -
 6  พ.ต.อ.จีราวัฒน์ คงกระพันธ์  รองประธานกรรมการ  -
 7  พ.ต.อ.เด่นพงษ์ วรรณพงษ์  รองประธานกรรมการ  -
 8  พ.ต.อ.ชุมพล หันชะนา  กรรมการ  -
 9  พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ พูลเจริญ  กรรมการ  -
 10  พ.ต.อ.โกวิท

เจริญวัฒนศักดิ์

 กรรมการ  -
 11  พ.ต.อ.ธีร์รัฐ ทิพย์นพนนท์  กรรมการ  -
 12  พ.ต.อ.บรรจง ศิริสุทธิ์  กรรมการ  -
 13  พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์  กรรมการ  -
 14  พ.ต.อ.ชาญศิลป์ นาสูงชน  กรรมการ  -
 15  พ.ต.อ.ถนอมสิทธิ์ วงษ์วิจารณ์ กรรมการ/เหรัญญิก  -
 

 

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved