สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด

 
  พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต  ฮามคำไพประธานกรรมการ


เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
บริการของสหกรณ์
การรับสมัครสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์
กระดานข่าว
รูปเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด

บริการของเรา


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วิสัยทัศน์ ( VISION )

เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง โปร่งใส ส่งเสริมสวัสดิการ พัฒนาให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกอย่างแท้จริง

พันธกิจ (MISSION)
     1.  ระดมเงินออมเพื่อนำมาบริหารจัดการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและความสามารถของสหกรณ์
     2.  จัดสวัสดิการและบริการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและสังคม
     3.  ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
     4.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกและสหกรณ์อื่น เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและสหกรณ์

 

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved