สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ระยอง จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกาตรนิคมฯระยอง จำกัด


เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์
สมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลเว็บไซต์
ศูนย์อาหาร
ศูนย์อาหาร

บริการของเรา
ธุรกิจสหกรณ์
สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บไซต์
กระดานถามตอบ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดระยอง

ราคาสินค้าสหกรณ์ประวัติการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ  ระยอง  จำกัด

     สหกรณ์การเกษตรนิคม ฯ ระยอง จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 2551 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2541 เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร โดยความร่วมมือจัดตั้งของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งปรากฎตามหนังสือของกรมประชาสงเคราะห์ ที่ มท 0712/28128 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2516 ว่าสนับสนุนให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองได้ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการผลิต การจำหน่าย การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือน เป็นสำคัญ
     สหกรณ์แห่งนี้ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2517 เป็นต้นมา มีท้องที่ดำเนินงานอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยองทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วย ตำบลมาบข่า ตำบลพนานิคม เขตอำเภอบ้านค่าย ตำบลแม่น้ำคู้ ตำบลปลวกแดง เขตอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 กระทรวงมหาดไทย ได้แยกเขตการปกครองใหม่ จัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา ตัดออกมาจากอำเภอบ้านค่าย ประกอบด้วย 4 ตำบล คือตำบลมาบข่า ตำบลมะขามคู่ ตำบลพนานิคม ตำบลนิคมพัฒนาและตำบลมะขามคู่

         

 


 Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved