สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ระยอง จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกาตรนิคมฯระยอง จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์
สมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลเว็บไซต์
ศูนย์อาหาร
ศูนย์อาหาร

บริการของเรา
ธุรกิจสหกรณ์
สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บไซต์
กระดานถามตอบ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดระยอง

ราคาสินค้าสหกรณ์


สถานการณ์การผลิตสับปะรดของประเทศไทย

          สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย มีปริมาณการผลิตและการส่งออกสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน ด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณปีละ 2 หมื่นล้านบาท 
          แหล่งเพาะปลูกสับปะรดที่สำคัญ  ประจวบคีรีขันธ์  หนองคาย ระยอง จันทบุรี และชุมพร ผลผลิตออกมากช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน  พฤศจิกายน-มกราคม  พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกมากได้แก่  ปัตตาเวีย  และตราดสีทอง ผลผลิตสับปะรดสดภายในประเทศร้อยละ 70-80  จะส่งเข้าโรงงาน  แปรรูป  ที่เหลือใช้บริโภคสดภายในประเทศร้อยละ 20-30 
           พันธุ์ที่ปลูกในปัจจุบันได้แก่  พันธุ์ปัตตาเวีย  พันธุ์นางแล
(เชียงราย) พันธุ์สวี (ชุมแพ)  พันธุ์ภูเก็ต  พันธุ์ปัตตานี  พันธุ์อินทรชิตขาว-แดง (ฉะเชิงเทรา)  พันธุ์ตราดสีทอง (สิงคโปร์)  พันธุ์ลักกะตา  พันธุ์สิงคโปร์ปัตตาเวีย (คล้ายกับพันธุ์สวีและภูเก็ต)  และมีพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศได้แก่  พันธุ์บราซิล  พันธุ์ Tainan  และพันธุ์ White jewel จากไต้หวันและฮาวาย      

         ปี 2553 คาดว่า จะมีพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดประมาณ 0.583 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 2.95 และคาดว่าจะมีผลผลิตรวมประมาณ 2.298 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี  2552 ร้อยละ 21.27 ในปี 2552 ที่ผ่านมาราคาผลผลิตนั้นจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกแต่หากสภาพอากาศแห้งแล้วอาจทำให้ผลผลิตต่ำกว่าที่ประมาณการ

                 ผลิภัณฑ์สับปะรดที่สำคัญได้แก่  สับปะรดกระป๋อง และน้ำสับปะรดเข้มข้น  ปัจจุบันมีโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดเข้มข้นที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) รวม  40 โรงงาน กำลังการผลิตประมาณ 800,000  ตัน/ปี  ส่วนใหญ่ผลิตตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ

          ไทยมีการส่งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์สับปะรด ได้แก่ สับปะรดสด สับปะรดแช่เย็น สับปะรดแช่แข็ง สับปะรดแห้ง สับปะรดกวน สับปะรดกระป๋อง และน้ำสับปะรดเข้มข้น ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดเข้มข้นรายใหญ่ของโลกโดยส่งออกเฉลี่ยปีละประมาณ 600,000 ตัน โดยส่งออกเป็นสับปะรดกระป๋องร้อยละ 80 และน้ำสับปะรดร้อยละ 20 ตลาดส่งออกที่มีโอกาสและลู่ทางการค้าสับปะรดและผลิตภัณฑ์ได้แก่  สหภาพยุโรป  สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น  แคนาดา ออสเตรเลีย   เม็กซิโก  รัสเซีย  ไต้หวัน คู่แข่งที่สำคัญ  ของไทยในการส่งออกสับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดได้แก่ ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  และจีน
           แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์สับปะรด ที่สำคัญของโลกในแต่ละปีจะมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สับปะรดจากต่างประเทศเพียงเล็กน้อย  โดยนำเข้าผลิตภัณฑ์สับปะรด  จากไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และนิวซีแลนด์ และนำเข้าสับปะรดกระป๋องจากสหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย

 

สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป

กลุ่มสินค้าเกษตร

เมษายน 2553

(สถิติ ม.ค.-ธ.ค.2552)

 

 


 

นายปรีชา  ขจรกลิ่น
ประธานกรรมการ
สกก. นิคมฯ ระยอง จำกัด


 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved