ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด
     Please wait..........
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ฝ่ายบริหารจัดการ
ใบสมัครสมาชิกและเครือข่ายปาล์มน้ำมัน
สินค้าและบริการ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา
Facebook

link ที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
นิคมสหกรณ์อ่าวลึก
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด


  
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์.... ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด...

 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด
ชุดที่ 19

 ลำดับ

           ชื่อ - สกุล 

ตำแหน่ง 

            ผู้แทน

 1

  นายสมคิด  พรหมเจริญ

 ประธานกรรมการ

   สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด

 2

  นายพิทยา  แก้วยอดเขา

 รองประธานคนที่ 1

   สหกรณ์นิคมปลายพระยา จำกัด

 3

  นายสุเทพ  ทองชัย

 รองประธานคนที่ 2

   สหกรณ์การเกษตรคลองท่อม จำกัด

 4

  นายปรีชา  เพ็ชรสุก

  รองประธานคนที่ 3 

   สหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด

 5

  นายวิจัย  คมกล้า

 เหรัญญิก

   สหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด

 6

  นายชาตบุญ  บุญชู

 เลขานุการ

   สหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันรายย่อยกระบี่ จำกัด

 7

  นายอำนาจ  แสงขวัญ

ผู้ช่วยเลขานุการ

   สหกรณ์กองทุนสวนยางสามัคคี จำกัด

 8

  นายเจ๊ะหยา  ชูสกุล

 กรรมการ

   สหกรณ์นิคมคลองท่อม จำกัด
 

 


ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

 

 ราคาฐาน

 0.00 บาท/กก.

ปาล์มร่วง 

 0.00 บาท/กก. 


 


ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด The Krabi Oil Palm Farmers Cooperatives Federation Limited