สหกรณ์ออมทรัพย์
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติของสหกรณ์
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ติดต่อเรา
webbord
การสมัครสมาชิก
ธุรกิจสหกรณ์
บริการสมาชิก
DOWNLOAD
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สถาบันการเงิน
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กบข.
  :: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด :: :: xxx ::

 

     ด้วยพระบารมี ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ  ขอจงทรงพระเจริญ 
  ประกันชีวิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ปี 2552   
  ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ประจำปี 2552 
  อัตราดอกเบี้ย
   

อัตราดอกเบี้ย

 เงินฝาก

 ร้อยละ

 ต่ำกว่า  2  ล้านบาท

 4.50

 2 ล้านบาท ถึง 5  ล้านบาท

 4.75

 5  ล้านบาทขึ้นไป

 5.00

 

 

 เงินกู้

 

 สามัญ

 7

 สามัญใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน

 6.75

 ฉุกเฉิน

 7

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551

 


 ประธานสหกรณ์    

 คุณทิฐินันต์  สุขนันตพงษ์  
 081-8867873
  ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด   055-713845