ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ของสหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการดำเนินการ
บุคลากร
ติดต่อเรา

บริการของเรา
วิธีการสมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
กระดานข่าว

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ธุรกิจการให้บริการของสหกรณ์
1.ธุรกิจสินเชื่อ   การให้สินเชื่อจะมี
                   เงินกู้ระยะสั้น              การส่งชำระ 1 ปี
                   เงินกู้ระยะปานกลาง   การส่งชำระไม่เกิน 5 ปี   
                  อัตราดอกเบี้ย  ร้อยละ 10 ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท  ถ้าผิดนัดชำระ จะคิดค่าปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 ของต้นเงินที่ค้างชำระ   
                  ในการให้สินเชื่อสมาชิกในแต่ละรายจะต้องพิจารณาจากประวัติการชำระหนี้  หลักฐานการค้ำประกัน วัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ รวมถึงรายรับ รายจ่ายของสมาชิกนั้นๆ
2.ธุรกิจรับฝากเงิน
              เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา                            อัตราดอกเบี้ย    ร้อยละ 3  ต่อปี
              เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                                อัตราดอกเบี้ย    ร้อยละ 5 ต่อปี
3.ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
              รับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด และตาชั่งที่ได้มาตราฐาน  เที่ยงตรง รับเงินสดทันที
              ซึ่งหลังจากที่ได้รับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปแล้ว ก็จะนำข้าวเปลือกที่รับซื้อได้ส่งต่อไปยังฝ่ายแปรรูปเป็นข้าวสาร ซึ่งข้าวสารที่สีไดจะมีหลายชนิด เช่น สีเป็นข้าวกล้อง  ข้าวต้น  ข้าวหักใหญ่ ข้าวหักกลาง ข้าวหักเล็ก และยังมีปลายข้าวไว้จำหน่ายให้สมาชิกและผู้ที่สนใจทั่วไปในราคาที่ย่อมเยาว์ อีกทั้งสหกรณ์ยังติดต่อทำธุรกิจกับสหกรณ์อื่นด้วยในการจำหน่ายข้าวสาร          ป๋ย        ข้าวพันธุ์   และยังมีการทำธุรกิจกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ซึ่งทางสหกรณ์ได้จัดส่งข้าวสารโดยได้รับการรับรองมาตราฐานจากกรมการค้าภายในในการใช้ตราสัญญลักษณ์ติดไว้กับถุงข้าวสาร ซึ่งบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม
               นอกจากการให้บริการเกี่ยวกับการการรับซื้อข้าวเปลือกและขายข้าวสารแล้ว สหกรณ์ยังมีธุรกิจการให้บริการอีกอย่างหนึ่งคือปั๊มน้ำมัน  ของ ป.ต.ท.เอาไว้ให้บริการแก่สมาชิกและบุคลทั่วไป  

                                             

                                 
 อัตราดอกเบี้ย

 รายการ

 ดอกเบี้ย

 เงินกู้สั้น

 10 บ./ปี

 เงินกู้ปานกลาง

 10 บ./ ปี 

 เงินฝาก

 3 บ./ปี

 เงินฝากพิเศษ    5บ./ปี

 รายละเอียด

 

สหกรณ์การเกษตรกระสัง  จำกัด
107 ม.21 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
โทร 044 691 405    e- mail ca-krasung@cag.cpd.go.th