สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
คณะกรรมการ
บุคลากร
auditors
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา
ผู้ตรวจสอบกิจการ

บริการของเรา
ธุรกิจของสหกรณ์
สินค้าของสหกรณ์
ข้าวสาร
การสมัครสมาชิก
กระดานถามตอบ

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ :::: xxx ::

 
 ผังกิจกรรมการเรียนรู้ 1.  2.  3.
 องค์ความรู้
 แผ่นพับ
 วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์
   

 อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

 ประเภท

 ร้อยละต่อปี

 เงินฝากออมทรัพย์

 2

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 3

 เงินรับฝากสหกรณ์อื่น

 2

 เงินให้กู้แก่สมาชิก

 9

 ภาพข่าวกิจกรรมที่ศูนย์ฯ ได้ไปร่วมดำเนินการ
 
   
   
   

 ภาพข่าวกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตรผักไห่  จำกัด  
   โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้า ปี 2558

 

กรมส่งเสริมกสิกรรม กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต  ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Tokyo University of Agriculture ประเทญี่ปุ่น      ขอดูงานของสหกรณ์การเกษตรผักไห่  จำกัด

 

 แผนที่เดินทางไปสหกรณ์
 
 แผนผังกิจกรรมศูนย์เรียนรู้
 
 

 


 Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved