สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
:: เมนู ::
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
บุคลากรสหกรณ์
ติดต่อเรา
ธุรกิจสหกรณ์
สมัครสมาชิก
ถาม - ตอบ

:: ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ ::
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
นโยบายสหกรณ์
โครงสร้างสหกรณ์
ฐานะสหกรณ์
สำนักงานสาขา
ผลการดำเนินงานสหกรณ์

:: ลิงค์เกี่ยวกับสหกรณ์ ::
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
สันนิบาตสหกรณ์
แก้ไขข้อมูลเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

:: กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ ::
กฏหมายเกี่ยวข้องกับสหกรณ์

:: ลิงค์ที่น่าสนใจ ::
จังหวัดอุตรดิตถ์
ราคาน้ำมันวันนี้
ค้นหารหัสไปรษณีย์
กรมอตุนิยมวิทยา
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อำเภอลับแล
สมุดหน้าเหลือง
สำนักงานประกันสังคม

:: ผลิตภัณฑ์สหกรณ์ ::
ผ้าทอตำบลฝายหลวง
เห็ดนางฟ้าสด
ข้าวพันผักสมุนไพร
ผ้าซิ่นตีนจก
ไม้กวาดลับแล
ข้าวแคบศรีลับแล

:: มุมสาระน่ารู้ ::
ตำนานแม่ม่ายเมืองลับแล
มหัศจรรย์ทุเรียนหลง - หลินลับแล
รู้จักข้าวแคบลับแล
ข่าวสหกรณ์จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐจำนวนผู้เข้าชม

     ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  
                                        สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
 

 

     เป็นองค์กรที่สามารถพึ่งพาตนเอง   
    และเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกให้อยู่ดี    
    มีสุขได้อย่างยั่งยืน    

     สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด  ได้รับคัดเลือกเป็น  
    สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี  2554    
   

 


 

           

สหกรณ์ฯ แจ้งกำหนดการประชุมกลุ่มสมาชิกขึ้น เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี หลังจากสิ้นสุดปีบัญชีสหกรณ์  ณ  31  มีนาคม  2555  พร้อมแจ้งฐานะสหกรณ์  และเตรียมความพร้อมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2555  ต่อไป      
   คลิ๊กรายละเอียด   

             คลิ๊กรายละเอียด
       
  
คลิ๊กรายละเอียด
 

      คลิ๊กรายละเอียด

     คลิ๊กรายละเอียด

สหกรณ์พบสมาชิก
สหกรณ์ฯ กำหนดจัดประชุมกลุ่มสมาชิก ปี 2555 (11/06/2555)
สหกรณ์ฯ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี (10/09/2553)
ร่วมงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ และพบปะสมาชิกสหกรณ์ (25/08/2553)
สหกรณ์ฯ จัดประชุมกลุ่มสมาชิก (15/06/2553)
สหกรณ์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม (15/06/2553)
สหกรณ์ฯ จัดประชุมเยี่ยมเยียน และพบปะสมาชิก (06/11/2551)
ข่าวทั้งหมด
ข่าวประกาศสหกรณ์
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล และ เงินเฉลี่ยคืนสมาชิก (06/08/2555)
ผลการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2555 (27/01/2555)
สหกรณ์ฯ ได้รับคัดเลือกเป็น "สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 ประเภทสหกรณ์การเกษตร" (11/03/2554)
ข่าวทั้งหมด
ข่าวสารสหกรณ์
สหกรณ์ฯ จัดเตรียมประชุมซักซ้อมวันประชุมใหญ่ (13/07/2555)
การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ (12/06/2555)
แจ้งข่าวเคลื่อนไหว สหกรณ์ฯ จัดสวัสดิการชีวิต เพื่อสมาชิก (12/06/2555)
อยากเป็นสมาชิกชั้นพิเศษ คลิ๊กตรงนี้!!!!! (12/06/2555)
สหกรณ์ฯ เปิดบริการชำระหนี้วันหยุด (08/03/2555)
สหกรณ์ฯ ขอเสนอราคาเมล็ดพันธุ์ข้าว (08/12/2554)
จ่ายเงินปันผลสมาชิก (05/09/2554)
สหกรณ์ฯ กำหนดจัดประชุมซักซ้อมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 (05/08/2554)
ข่าวทั้งหมด

 

 นายจวน  แก้วกุลศรี
ประธานกรรมการ
Tel.  081-7070833

นายรังสรรค์    ดีณรงค์
ผู้จัดการใหญ่
Tel.  081 - 8882006
Boss_cooplablae@hotmail.com

 อัตราดอกเบี้ย

 ประเภท

 ดอกเบี้ย

เงินกู้
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ

9 บาท./ปี
1.50 บาท/ปี
3.00 บาท/ปี

 รายละเอียด  


 ราคาน้ำมันสหกรณ์

 ณ    19   ตุลาคม    2555
        

 เบนซินกรีนพลัส 91        43.61  บาท
 ดีเซลซุปเปอร์เพาเวอร์ D  30.55  บาท
 แก๊สโซฮอล์ 95               38.19   บาท

 เเก๊สโซฮอล์ 91            35.74 

 บาท

               รถบรรทุกน้ำมัน
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล  จำกัด

  

 


       

            พืชเศรษฐกิจ
 ของสมาชิกสหกรณ์ในอำเภอลับแล

              ทุเรียนหลงลับแล

            ลางสาด/ลองกอง


                 
                   หอมแดง

    
                        ข้าว

                      พริก

 


สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล  จำกัด
206  หมู่ 13  ถ.อินใจมี  ต.ฝายหลวง  อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์  53130 
Tel. 055-431032 , 055-431680  Fax. 055-431598
Email :
dj_mod99.5@hotmail.com
www.coopthai.com/lablae