สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
:: เมนู ::
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
บุคลากรสหกรณ์
ติดต่อเรา
ธุรกิจสหกรณ์
สมัครสมาชิก
ถาม - ตอบ

:: ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ ::
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
นโยบายสหกรณ์
โครงสร้างสหกรณ์
ฐานะสหกรณ์
สำนักงานสาขา
ผลการดำเนินงานสหกรณ์

:: ลิงค์เกี่ยวกับสหกรณ์ ::
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
สันนิบาตสหกรณ์
แก้ไขข้อมูลเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

:: กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ ::
กฏหมายเกี่ยวข้องกับสหกรณ์

:: ลิงค์ที่น่าสนใจ ::
จังหวัดอุตรดิตถ์
ราคาน้ำมันวันนี้
ค้นหารหัสไปรษณีย์
กรมอตุนิยมวิทยา
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อำเภอลับแล
สมุดหน้าเหลือง
สำนักงานประกันสังคม

:: ผลิตภัณฑ์สหกรณ์ ::
ผ้าทอตำบลฝายหลวง
เห็ดนางฟ้าสด
ข้าวพันผักสมุนไพร
ผ้าซิ่นตีนจก
ไม้กวาดลับแล
ข้าวแคบศรีลับแล

:: มุมสาระน่ารู้ ::
ตำนานแม่ม่ายเมืองลับแล
มหัศจรรย์ทุเรียนหลง - หลินลับแล
รู้จักข้าวแคบลับแล
ข่าวสหกรณ์จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐจำนวนผู้เข้าชม


 

      ฐานะ   

สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
 ณ   31 มีนาคม 2555
     
  
        
                 

จำนวนสมาชิก                        8,266         คน

    *   จำนวนกลุ่มสมาชิก             68         กลุ่ม
    *  จำนวนสมาชิกสมทบ          318        คน
ทุนเรือนหุ้น                     285,416,000     บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก       566,249,468     บาท

     -  ออมทรัพย์         187,564,237   บาท

     -  ออมทรัพย์พิเศษ 378,685,231  บาท

เงินทุนสำรอง                    36,794,440      บาท

เงินทุนอื่น ๆ                        2,209,895      บาท

    -   ทุนสงเคราะห์พนักงาน   500,000      บาท

    -   ทุนสวัสดิการสังคม        114,046     บาท

   -   ทุนรับโอนหุ้น                210,000     บาท

   -   ทุนสะสมไว้เพื่อการพัฒนา
       กิจการสหกรณ์               194,358      บาท
    - ทุนรักษาระดับเงินปันผล   123,572   บาท

    - ทุนการศึกษาอบรม            152,549   บาท

   -  ทุนสะสมเพื่อขยายงาน      915,370   บาท

ลูกหนี้เงินกู้                       510,830,874   บาท    

ลูกหนี้  ธ.ก.ส.                      -                 บาท     

กำไรสุทธิ (ประมาณการ)     21,493,037    บาท


 

      


 

 นายจวน  แก้วกุลศรี
ประธานกรรมการ
Tel.  081-7070833

นายรังสรรค์    ดีณรงค์
ผู้จัดการใหญ่
Tel.  081 - 8882006
Boss_cooplablae@hotmail.com

 อัตราดอกเบี้ย

 ประเภท

 ดอกเบี้ย

เงินกู้
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ

9 บาท./ปี
1.50 บาท/ปี
3.00 บาท/ปี

 รายละเอียด  


 ราคาน้ำมันสหกรณ์

 ณ    19   ตุลาคม    2555
        

 เบนซินกรีนพลัส 91        43.61  บาท
 ดีเซลซุปเปอร์เพาเวอร์ D  30.55  บาท
 แก๊สโซฮอล์ 95               38.19   บาท

 เเก๊สโซฮอล์ 91            35.74 

 บาท

               รถบรรทุกน้ำมัน
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล  จำกัด

  

 


       

            พืชเศรษฐกิจ
 ของสมาชิกสหกรณ์ในอำเภอลับแล

              ทุเรียนหลงลับแล

            ลางสาด/ลองกอง


                 
                   หอมแดง

    
                        ข้าว

                      พริก

 


สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล  จำกัด
206  หมู่ 13  ถ.อินใจมี  ต.ฝายหลวง  อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์  53130 
Tel. 055-431032 , 055-431680  Fax. 055-431598
Email :
dj_mod99.5@hotmail.com
www.coopthai.com/lablae