สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคคลากร
คณะกรรมการ
การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
ธุรกิจการรวบรวมผลผลิต
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
การสมัครสมาชิก
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รูปpicweb


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก

สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด จะเปิดรับสมัครสมาชิกปีละ 2 ครั้ง โดยสามารถสมัครได้ในที่ประชุมกลุ่มสมาชิกซึ่งมีทั้งหมด 50 กลุ่มตามตำบลและหมู่บ้านซึ่งผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่  ทั้งนี้สามารถสอบถามวันประชุมกลุ่มสมาชิกได้จากสำนักงานสหกรณ์

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ประกอบด้วย
1. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิก
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิก
3. กรณีสมรสแล้วใช้สำเนาทะเบียนสมรส
4. กรณีสมรสแล้วต้องให้ผู้สมรสเซนต์ชื่อในใบสมัครด้วย พร้อมด้วยหลักฐานของคู่สมรสเช่นเดียว
    กับผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิก
5. เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิก 50 บาท
6. เงินค่าหุ้นแรกเข้าของการเป็นสมัคร ขั้นต่ำ 150 บาท
7. กรอกใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
8. ผ่านการรับรองจากมติที่ประชุมกลุ่มสมาชิกยินยอมให้สมัครได้


สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด 89/11-13 ถ.เขาเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110  โทร.077-541139