สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
บุคคลากร
คณะกรรมการ
การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
ธุรกิจการรวบรวมผลผลิต
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
การสมัครสมาชิก
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รูปpicweb


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


 บุคคลากร

 ลำดับที่

 ชื่อ-สกุล

 ตำแหน่ง

รูป

 1.

นางวนิดา   เทพประสิทธิ์  ผู้จัดการ  

 2.

 นายชนะ มณีนวล ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าสินเชื่อ   

 3.

 นางกัณหา นวลชาวนา  เจ้าหน้าที่การเงิน   

 4.

 นางภาวนา รอดบุญคง  เจ้าหน้าที่บัญชี   

 5.

 น.ส.อุมาภรณ์ พรหมขจร  เจ้าหน้าที่บัญชี   

 6.

 นางฐิติภัค เพชรเจริญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ   

 7.

 นายธิติวิทย์ ถิ่นเขาน้อย  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ   

 8.

 นายสุรชาติ คล้ายไชยา  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ   

 9

 นายอัธยา นนทสวัสดิ์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ   

 10.

 น.ส. มนตร์พัฐธัญ สุวรรณนิตย์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาด   

 11.

 น.ส.จันทร์ริวรณ์ ธรรมนารักษ์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาด   

 12.

 นายฉลอง  นวนมรินทร  พนักงานขับรถ  

 13.

 นายสมชาย นาคนาคา  ลูกจ้างประจำ   

 14.

 นายประจวบ ปานมณี  ลูกจ้างประจำ   

 15.

 นายธนัช ทารีธาร  นักการภารโรง   

สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด 89/11-13 ถ.เขาเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110  โทร.077-541139