สหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการ
บุคลากร
ธุรกิจสหกรณ์
ที่ตั้งสำนักงาน
ผลการดำเนินงาน

บริการของเรา
สมัครสมาชิก
ถาม-ตอบ
ติดต่อเรา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สนง.สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

   :: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด ค่ะ :: :: xxx ::

กิจกรรมสหกรรณ์
ประชุมกลุ่มในเขตตำบลลำดวน (28/05/2551)
More detail
ประกาศสหกรณ์
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก (28/05/2551)
สมัครสมาชิกใหม่ (28/05/2551)
ประชุมประจำปี 2550 (28/05/2551)
ข่าวทั้งหมด

 

 นายพิชัย สถิตอินทาพร
ประธานกรรมการ
โทร  0 8196 60532

 อัตราดอกเบี้ย

รายการ

 ร้อยละ

 เงินกู้ระยะสั้น
เงินกู้ระยะปานกลาง
 10 บาท/ปี
 เงินออมทรัพย์  4 บาท/ปี
 รายละเอียด 

สหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด 86/1 ถนนสุรินทร์-สังขะ หมู่ที่ 3 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220 โทร 044-541233 โทรสาร 044-541025