สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการ
บุคลากร
การสมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
ถามมาตอบไป
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริม
กรมส่งเสริม


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด.... ค่ะ :::: xxx ::

 


เรื่องน่ารู้
ตำรายาดีจากลุงมะลิ
เวลามีค่าแค่ไหน
ดูทั้งหมด
 
   สหกรณ์รับยื่นกู้สามัญ/พิเศษ ของสมาชิกภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
 

 ประกาศรับสมัครสมาชิกที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอาชีพระยะสั้น ฟรี ในเดือนมี.ค - เม.ย 52
 

 รับสมัครสมาชิกเข้าใหม่สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้าง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน จ.ลำปาง
ยื่นใบสมัครได้ทุกเดือน   สอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์ ทุกวันทำการ

 
 

 ข่าวอื่น ๆ>>

 อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

 ประเภท

 ร้อยละต่อปี

 เงินฝากออมทรัพย์

 2.00

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 3.75-4.00

 เงินฝากประจำ

 3.75-4.00

เงินฝากสาธารณสุขมงคล 

 4.00 นายเฉลิมชัย  วุฒิพิทยามงคล
ประธานสหกรณ์

 เบอร์โทร.0819607539


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด