สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
บุคลากร
ธุรกิจและสินค้าสหกรณ์
การสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา

ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
ป้ายศูนย์การเรียนรู้
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้
อัตลักษณ์/การดำเนินธุรกิจที่โดดเด่น
ปฏิทินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้
แผนที่เดินทางไปสหกรณ์
แผนผังกิจกรรมศูนย์เรียนรู้
วีดีทัศน์สหกรณ์
เอกสารประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดตาก
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 14

เมนูทั่วไป
เว็บบอร์ด
sitemap

ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ฐานเศรษฐกิจ
เดลินิวส์
สยามกีฬา
กรุงเทพธุรกิจ


  สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด ยินดีต้อนรับที่มาเยือนคะ <

ติดตามข่าวสารสหกรณ์ทาง Facebook
 

ประมวลภาพกิจกรรม

  เมล็ดพันธ์ข้าวโพด ที่เกษตรกรมั่นใจ สมาชิกสหกรณ์เชื่อใจ ต้อง ทนแล้ง ทนฝน ฝักใหญ่ น้ำหนักดี ต้องพันธ์ สวรรค์3 ที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์นิคมแม่ระมาด เพื่อเกษตรกรทุกท่าน สนใจติดต่อได้ที่สหกรณ์ โทร.055-581-011

 

 

VTR ศุนย์การเรียนรู้การสหกรณ์

สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด

 


นายพิพัฒน์  พึ่งพานิช

ประธานกรรมการ

นายสุวรรณ ดอยแก้วขาว

ผู้จัดการ
สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
275 ม.4 ถ.แม่ระมาด-บ้านตาก
ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โทรศัพท์/โทรสาร 055-581011
Email:
cooplandmr@gmail.com

มีสำนักงานเป็นสง่า ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี ส่งเสริมสมาชิก ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเป็นอาชีพหลัก รักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการเป็นเลิศ