..::: สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด :::..
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการดำเนินการ
บุคลากรสหกรณ์ฯ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ระเบียบ ข้อบังคับ
บริการ
ผลการดำเนินการ
ติดต่อเรา
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
เสนอแนะ ถาม-ตอบ
ถามมาตอบไป

สมาชิก
สมัครสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
วารสารสหกรณ์

เว็บไซต์น่าสนใจ
ดูเงินเดือนและรายรับอื่นๆ[Intranet]
ระบบบริหารงานบุคคล กพ.7 เงินเดือน[Intranet]
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวข้องกับสหกรณ์
โรงพยาบาลมุกดาหาร
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์


จำนวนผู้เข้าชมแว็บไซต์

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

     
    www.coopthai.com/mdhhpt

 

 พต.นพ.ชล  กาญจนบัตร

 ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์

 

 คณะกรรมการสหกรณ์

 ลำดับ

 ชื่อ

 นามสกุล

ตำแหน่ง

 1

 นพ.สุธี   

พิสิฐพยัต

ประธานกรรมการ

 2

 นางจินตนา  จันทรสิตรางกูร  รองประธานกรรมการ

 3

นายเสกสรร  จันเต็ม  ผู้จัดการ

 4

 น.ส.ประกอบ อัมวัน  เหรัญญิก

 5

 นางพิชญ์ชาดา    ฤทธิขันธ์  เลขานุการ

 6

นายแหวนทองแท้ รูปคม  ประธานเงินกู้

 7

 นางประภารัต  วรวสุวัส  กรรมการเงินกู้

 8

 น.ส.ยุพิน คงไพร  กรรมการเงินกู้

 9

 นางศรีสุนันท์  พัชรศรีมหา  ประธานตรวจสอบฯ

10

 นายไสวศักดิ์  บุญช่วน  กรรมการตรวจสอบ

11

 นายโยธิน ไตรยวงค์  กรรมการตรวจสอบ

12

นายสุวัฒน์ จินดามณีมาศ  ประธานศึกษาและประชาสัมพันธ์  

13

 นางอัมพร  คำแสง  กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

           
   
นพ.สุธี  พิสิฐพยัต 
 
        ประธานกรรมการ
 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯชุดที่ 24

Announceสมาชิก ณ 30 พ.ย.55
 จำนวน ทั้งหมด 612 คน
 ข้าราชการ 331 คน
 ลูกจ้างประจำ 119 คน
 ลูกจ้างเงินบำรุง 162 คน


 Announce ดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี
 เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยะ 3.50 %
 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
 เงินฝากออมทรัพย์ 2.50 %


 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 ฉุกเฉิน 7.50 %
 สามัญ 7.50 %
 สวัสดิการ(1) 7.50 %
 พัฒนาคุณภาพชีวิต(1) 7.50%
 พัฒนาคุณภาพชีวิต(2) 7.50%
 ธนวัฏ 
 8.50 %
 สวัสดิการ (2) 7.00 %

 เว็บน่าสนใจ

 เดลินิวส์

 มติชน

 มติชนรายสัปดาห์

 คมซัดลึก

 ข่าวสด

 ไทยโพสต์

 แนวหน้า

 ฐานเศรษฐกิจ

 ยื่นเสียภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

  ไทยรัฐ
Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved