. . . : : : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด : : : . .
     Please wait..........
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการดำเนินการ
บุคลากรสหกรณ์ฯ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ระเบียบ ข้อบังคับ
บริการ
ผลการดำเนินการ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

สมาชิก
สมัครสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
วารสารสหกรณ์

เว็บไซต์น่าสนใจ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวข้องกับสหกรณ์
โรงพยาบาลมุกดาหาร
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


จำนวนผู้เข้าชมแว็บไซต์

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

     
    www.coopthai.com/mdhhpt

 

 พต.นพ.ชล  กาญจนบัตร

 ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์

 

 คณะกรรมการสหกรณ์

 ลำดับ

 ชื่อ

 นามสกุล

ตำแหน่ง

 1

 นพ.สุธี   

พิสิฐพยัต

ประธานกรรมการ

 2

 นางจินตนา  จันทรสิตรางกูร  รองประธานกรรมการ

 3

นายเสกสรร  จันเต็ม  ผู้จัดการ

 4

 น.ส.ประกอบ อัมวัน  เหรัญญิก

 5

 นางพิชญ์ชาดา    ฤทธิขันธ์  เลขานุการ

 6

นายแหวนทองแท้ รูปคม  ประธานเงินกู้

 7

 นางประภารัต  วรวสุวัส  กรรมการเงินกู้

 8

 น.ส.ยุพิน คงไพร  กรรมการเงินกู้

 9

 นางศรีสุนันท์  พัชรศรีมหา  ประธานตรวจสอบฯ

10

 นายไสวศักดิ์  บุญช่วน  กรรมการตรวจสอบ

11

 นายโยธิน ไตรยวงค์  กรรมการตรวจสอบ

12

นายสุวัฒน์ จินดามณีมาศ  ประธานศึกษาและประชาสัมพันธ์  

13

 นางอัมพร  คำแสง  กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

  
   นพ.สุธี  พิสิฐพยัต 
       ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯชุดที่ 23

Announceสมาชิก ณ 31 ก.ค.54
   จำนวน ทั้งหมด 569 คน
 ข้าราชการ 332 คน
 ลูกจ้างประจำ 101 คน
 ลูกจ้างเงินบำรุง 136 คน


 Announce ดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี
 เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยะ 3.50 %
 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
 เงินฝากออมทรัพย์ 2.50 %


 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 ฉุกเฉิน 7.50 %
 สามัญ 7.50 %
 สวัสดิการ(1) 7.50 %
 พัฒนาคุณภาพชีวิต(1) 7.50%
 พัฒนาคุณภาพชีวิต(2) 7.50%
 ธนวัฏ 
 8.50 %
 สวัสดิการ (2) 7.00 %

 เว็บน่าสนใจ

 เดลินิวส์

 มติชน

 มติชนรายสัปดาห์

 คมซัดลึก

 ข่าวสด

 ไทยโพสต์

 แนวหน้า

 ฐานเศรษฐกิจ

 ยื่นเสียภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

  ไทยรัฐ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมุกดาหาร จำกัด 24 ถนนพิทักษ์พนมเขต 
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000  Tel. 0-4261-5055 ต่อ 161
mukcoop@gmail.com