เว็บไซต์นี้กำลังอยุ่ในช่วงปรับปรุง,แก้ไข
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ที่อยู่
บุคคลากร
คณะกรรมการ
ประวัติความเป็นมา

บริการของเรา
สมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
Webboard

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

   :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด ::

 
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  รับสมาชิกใหม่
  การปลูกถั่วเหลือง
 
 ทดสอบดูก่อนนะครับ
   
   


 อัตราดอกเบี้ย

 รายการ

ดอกเบี้ย 

 เงินสั้น  2  ปี

10 บ./ปี 

 เงินสั้น  3  ปี

 10 บ./ปี

 เงินสั้น  5  ปี

 10 บ./ปี

 เงินฝาก

 2.5 บ./ปี

 เงินฝากพิเศษ

 4 บ./ปี

 รายละเอียด

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์


สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด