เว็บไซต์นี้กำลังอยุ่ในช่วงปรับปรุง,แก้ไข
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ที่อยู่
บุคคลากร
คณะกรรมการ
ประวัติความเป็นมา

บริการของเรา
สมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
Webboard

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ระเบียบการสมัครสมาชิก

   1. มีสัญชาติไทย
   2. อายุ 18 - 50 ปี
   3. ต้องทำการเกษตร
   4. มีใบรับรองจากแพทย์
   5. เตรียมสำเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน
   6. ในครอบครัวต้องไม่มีใครเป็นสมาชิก ธกส.
   7. ได้รับมติยืนยันจากสมาชิกภายในกลุ่มรองรับ
   8. เตรียมจ่ายค่าสวัสดิการณ์ 850 บาท
   9. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  50 บาท
  10.ค่าหุ้นแรกเข้า 250 บาท

  


สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด