สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
กรรมการ
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
สมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
สหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด
สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน   0819760100 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด coop_surinarmong1@hotmail.com Edit Text here

ข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์
สหกรณ์เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และแฟกซ์เป็น 044-558572 (02/04/2558)
สหกรณ์เปิดบริการสมาชิกในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 28และ29 มีนาคม พ.ศ. 2558 (26/03/2558)
More detail
สวัสดิการสมาชิก
สวัสดิการสมาชิกที่ท่านจะได้รับกับสหกรณ์ (28/03/2558)
More detail
ประมวลภาพข่าวสหกรณ์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ (26/03/2556)
More detail

 อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

 ประเภท

ร้อยละต่อปี 

 เงินฝากออมทรัพย์(โครงการ)

3.00

 เงินฝากออมทรัพย์

3.00 

 เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น

3.50

 เงินให้กู้แก่สมาชิก

10.00

    - เงินให้กู้ระยะสั้นหลัก กำหนดชำระ 1 ปี
    - เงินให้กู้ระยะสั้นเพื่อจัดหาวัสดุการเกษตร กำหนดชำระ 1 ปี                          

    - เงินให้กู้ระยะปานกลาง กำหนดชำระ 3 ปี

 
    - เงินให้กู้ระยะยาว  กำหนดชำระ 8 ปี   


นายพีระศักดิ์ ทรงศรี
ประธานกรรมการ
โทร
087-8306411

นางวิภาวรรณ ชำนาญกิจ
ผู้จัดการสหกรณ์
โทร 084-4979147

Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved