สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
กรรมการ
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
สมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
สหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด
สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน   :: xxx :: :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด :: :: xxx ::

ข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์
สหกรณ์เปิดบริการสมาชิกในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 28และ29 มีนาคม พ.ศ. 2558 (26/03/2558)
ข่าวเก่า>>
สวัสดิการสมาชิก
สวัสดิการสมาชิกที่ท่านจะได้รับกับสหกรณ์ (28/03/2558)
More detail
ประมวลภาพข่าวสหกรณ์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ (26/03/2556)
More detail
ข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์
สหกรณ์เปิดบริการสมาชิกในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 28และ29 มีนาคม พ.ศ. 2558 (26/03/2558)
More detail

 อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

 ประเภท

ร้อยละต่อปี 

 เงินฝากออมทรัพย์(โครงการ)

3.00

 เงินฝากออมทรัพย์

3.00 

 เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น

3.50

 เงินให้กู้แก่สมาชิก

10.00

    - เงินให้กู้ระยะสั้นหลัก กำหนดชำระ 1 ปี
    - เงินให้กู้ระยะสั้นเพื่อจัดหาวัสดุการเกษตร กำหนดชำระ 1 ปี                          

    - เงินให้กู้ระยะปานกลาง กำหนดชำระ 3 ปี

 
    - เงินให้กู้ระยะยาว  กำหนดชำระ 8 ปี   


นายพีระศักดิ์ ทรงศรี
ประธานกรรมการ
โทร
087-8306411

นางวิภาวรรณ ชำนาญกิจ
ผู้จัดการสหกรณ์
โทร 084-4979147

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved