สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ
กรรมการ
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
สมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
กระดานข่าว
ติดต่อเรา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
สหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด
สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด

ข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์
สหกรณ์เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และแฟกซ์เป็น 044-060147 (20/09/2559)
More detail
สวัสดิการสมาชิก
สวัสดิการสมาชิกที่ท่านจะได้รับกับสหกรณ์ (28/03/2558)
More detail
ประมวลภาพข่าวสหกรณ์

 อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์

 ประเภท

ร้อยละต่อปี 

 เงินฝากออมทรัพย์(โครงการ)

3.00

 เงินฝากออมทรัพย์

3.00 

 เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น

3.50

 เงินให้กู้แก่สมาชิก

10.00

    - เงินให้กู้ระยะสั้นหลัก กำหนดชำระ 1 ปี
    - เงินให้กู้ระยะสั้นเพื่อจัดหาวัสดุการเกษตร กำหนดชำระ 1 ปี                          

    - เงินให้กู้ระยะปานกลาง กำหนดชำระ 3 ปี

 
    - เงินให้กู้ระยะยาว  กำหนดชำระ 8 ปี   


นายอัตตะ  อยู่ครบ
ประธานกรรมการ
โทร
081-3859054

นางวิภาวรรณ ชำนาญกิจ
ผู้จัดการสหกรณ์
โทร 084-4979147

Copyright 2001-2004 - Your Company Name - All Rights Reserved