สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด
     Please wait..........
สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด
เกี่ยวกับหน่วยงานสหกรณ์
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
บุคลากร
วิธีสมัครสมาชิก
สินค้าและบริการ
กิจกรรมสหกรณ์
webboard
ติดต่อเรา

กฎหมายสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

linkwebsite
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


1> แผนที่ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์


2> แผนผังศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์


3> แผนผังกิจกรรมจุดเรียนรู้4> ปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้


5> เอกสารเผยแพร่ของศูนยเรียนรู้การสหกรณ์


 นายหลั่ง ใหม่ทรายเปียง
ประธานกรรมการ
โทร. 08 6186 9846

 นางทองใบ    ธิช่างทอง
ผู้จัดการ
โทร. 08 5695 4880

หน่วยงานสหกรณ์อื่น ๆCopyright 2001 -

สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด
140  หมู่5 ต.ใหม่พัฒนา  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง 52130
โทร. 054 - 830694, 054 - 830696
E-mail : 
sahakon_1234@windowslive.com